Ứng tuyển vị trí: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng NHÂN SỰ)

Số lương: 2 Hình thức: Fulltime
Lương: 7 - 10 Triệu
Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển 02 Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường (Market Research)