Ứng tuyển vị trí: TRỢ LÝ PHÓ TGĐ (mảng Phát triển Sản phẩm)

Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển dụng Quản lý giảng viên