Trợ lý/Thư ký

New

TRỢ LÝ PHÓ TGĐ (mảng Phát triển Sản phẩm)

Langmaster tuyển 01 Trợ lý Phó TGĐ (mảng Phát triển Sản phẩm)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 2 Hình thức: Fulltime
Lương: 7 - 10 Triệu
Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển 02 Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường (Market Research)
Lọc thông tin