Trợ lý/Thư ký

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng NHÂN SỰ)

Langmaster tuyển: 02 Trợ lý TGĐ
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển 01 Trợ lý Phó Tổng Giám đốc (mảng HR)
Lọc thông tin