Trợ lý/Thư ký

New

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng DOANH NGHIỆP)

Langmaster tuyển: 01 Trợ lý Tổng Giám đốc mảng Doanh nghiệp
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 10 - 18 triệu/tháng
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (KHỐI NỘI CHÍNH)

Langmaster tuyển: 02 Trợ lý TGĐ Khối Nội chính
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 12-15 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin