Trợ lý/Thư ký

New

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng NHÂN SỰ)

Langmaster tuyển: 02 Trợ lý TGĐ
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hot

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Langmaster tuyển 01 Trợ lý TGĐ (mảng Nhân sự)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hot

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng HR)

Langmaster tuyển 01 Trợ lý Phó Tổng Giám đốc (mảng HR)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin