Đào tạo

New

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (CONTENT MARKETING)

Langmaster tuyển: 03 Chuyên viên Digital Marketing (Content Marketing)
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPIs
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm (R&D)

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Phát triển Học liệu (RnD)
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 8-10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự án
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Hot

Tester Online

Langmaster tuyển dụng 03 Test Online (làm tại nhà)
Số lượng: 1 Hình thức: Parttime Lương: 500.000 - 800.000/tuần
Địa điểm: Tại nhà
New

CTV Phát triển học liệu

Langmaster tuyển dụng 02 CTV Phát triển học liệu
Số lượng: 2 Hình thức: Parttime Lương: 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ + Phụ cấp
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

Nhân viên Phát triển học liệu tiếng Anh

Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 8-10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự án
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 20 Hình thức: Parttime
Lương: 4.000.000 đến 8.000.000
Địa điểm: Có thể làm tại nhà
Lọc thông tin