Đào tạo

New

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU (R&D)

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Phát triển Học liệu (R&D)
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7-10 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI GIẢNG VIÊN

Langmaster tuyển: 01 Nhân viên Điều phối Giảng viên
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 8 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển 02 Biên dịch viên Tiếng Anh
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7 - 10 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin