Nhân sự

Cộng tác viên Nhân sự

Số lượng: 2 Hình thức: Parttime Lương: 2.000.000 VNĐ/tháng
Địa điểm: 139 Cầu Giấy
New

Chuyên viên Nhân sự (mảng Tuyển dụng)

Langmaster tuyển 03 Chuyên viên Nhân sự (mảng Tuyển dụng)
Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

Chuyên viên Chính sách và Phúc lợi (C&B)

Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ
Địa điểm: 139 Cầu Giấy
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển dụng Quản lý giảng viên
Lọc thông tin