Nhân sự

New

TRỢ LÝ PHÓ TGĐ (mảng Phát triển Sản phẩm)

Langmaster tuyển 01 Trợ lý Phó TGĐ (mảng Phát triển Sản phẩm)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (mảng Tuyển dụng)

Langmaster tuyển 03 Chuyên viên Nhân sự (mảng Tuyển dụng)
Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển 03 Video Editor (full-time)
Lọc thông tin