Nhân sự

Cộng tác viên Nhân sự

Số lượng: 2 Hình thức: Parttime Lương: 2.000.000 VNĐ/tháng
Địa điểm: 139 Cầu Giấy
Số lương: 20 Hình thức: Parttime
Lương: 4.000.000 đến 8.000.000
Địa điểm: Có thể làm tại nhà
Lọc thông tin