Nhân sự

New

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Nhân sự
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 9 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hot

PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 10-18 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hot

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Langmaster tuyển 01 Trợ lý TGĐ (mảng Nhân sự)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin