Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
10.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 31/12/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 01/05/2021 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers