Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 31/12/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
18.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/12/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
10.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
7.000.000vnđ - 9.000.000vnđ 31/10/2020 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers