Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 2 người
30.000.000 - 40.000.000VNĐ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
10.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 31/10/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
10.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
15.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/09/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/08/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/07/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/07/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 20 người
120.000vnđ - 210.000vnđ/ buổi 30/09/2021 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers