Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 3 người
400.000vnđ/sản phẩm 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 5 người
2.400.000đ - 4.500.000đ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 31/01/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
18.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 14/02/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
10.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Parttime 4 người
10.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 01/05/2021 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers