Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 1 người
4.000.000vnđ - 5.000.000vnđ 31/01/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 2 người
4.000.000vnđ - 5.000.000vnđ 14/02/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
7.000.000vnđ - 10.000.000vnđ 31/01/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ – 10.000.000vnđ 31/05/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 10.000.000vnđ 31/05/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ – 10.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 14/02/2021 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers