Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/01/2022 Ứng tuyển ngay
Parttime 4 người
3.000.000 - 4.000.000 VNĐ 31/01/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000 - 12.000.000VNĐ 30/09/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
18.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 10.000.000vnđ 10/12/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
9.000.000vnđ – 14.000.000vnđ 31/10/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
1 2

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers