Langmaster, trải thảm đỏ - đón nhân tài !
Danh mục việc làm

Marketing

(2 vị trí đang tuyển)

Nhân sự

(1 vị trí đang tuyển)

Kinh doanh

(4 vị trí đang tuyển)

IT

Giảng viên/Trợ giảng

(2 vị trí đang tuyển)

Đào tạo

(1 vị trí đang tuyển)

Biên/Phiên dịch

(1 vị trí đang tuyển)
Nhận thông tin mới nhất về việc làm
tại Langmaster, click ngay !

Vị trí đang tuyển

Vị trí công việc Mức lương Deadline nộp hồ sơ Ứng tuyển
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
6 -15 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng không 30/11/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
9 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
8 - 25 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
THEO CHÍNH SÁCH LƯƠNG KINH DOANH 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7-10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự án 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Hà Nội
12 - 23 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Hà Nội
2 - 7 triệu 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Vị trí công việc Mức lương Deadline nộp hồ sơ Ứng tuyển
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
6 -15 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng không 30/11/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
9 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
8 - 25 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
THEO CHÍNH SÁCH LƯƠNG KINH DOANH 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7-10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự án 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Hà Nội
12 - 23 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Hà Nội
2 - 7 triệu 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Vị trí công việc Mức lương Deadline nộp hồ sơ Ứng tuyển
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
6 -15 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng không 30/11/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
9 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
8 - 25 triệu/tháng 31/12/2018 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Tại sao nên chọn
Langmaster
Tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí
Có lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia các khóa học về chuyên môn, kỹ năng liên tục.
Môi trường làm việc trẻ, năng động