New

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 10 Giảng viên Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 10 Hình thức: Parttime Lương: 8 - 25 triệu/tháng
Địa điểm: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đại Nghĩa
Hot

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG VIDEO TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Nội dung Video Tiếng Anh
Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 9 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hot

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 20 Trợ giảng Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 20 Hình thức: Parttime Lương: 2-3 triệu/tháng
Địa điểm: Hà Nội
New

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Langmaster tuyển: 01 Trợ lý Tổng Giám đốc (mảng Đào tạo Doanh nghiệp)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 10 - 18 triệu/tháng
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (DESIGNER)

Langmaster tuyển: 01 Nhân viên Thiết kế Đồ họa (Designer)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 7-10 triệu
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Langmaster tuyển: 10 Nhân viên Kinh doanh
Số lượng: 10 Hình thức: Fulltime Lương: 5-12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 40 Hình thức: Internship,Fulltime
Lương: Theo năng lực
Địa điểm: Hồ Tùng Mậu, 76 Trần Đại Nghĩa, 140 Nguyễn Lương Bằng
Langmaster tuyển: 40 CTV Kinh doanh
Lọc thông tin