New

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 20 Giảng viên Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 20 Hình thức: Parttime Lương: 8 - 25 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG VIDEO TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Nội dung Video Tiếng Anh
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 6.5 - 9 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 30 Trợ giảng Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 30 Hình thức: Internship,Parttime Lương: 1.5 - 3.5 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
New

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH ONLINE (EDUMART)

Langmaster tuyển: 01 Trưởng nhóm Kinh doanh Online (Edumart)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 7 - 15 triệu/tháng + vé tháng gửi xe
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (DESIGNER)

Langmaster tuyển: 01 Nhân viên Thiết kế Đồ họa (Designer)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 12 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPI
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Langmaster tuyển: 10 Nhân viên Kinh doanh
Số lượng: 15 Hình thức: Fulltime Lương: 5-12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin