New

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 50 Giảng viên Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 50 Hình thức: Parttime Lương: 8 - 25 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG VIDEO TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 03 Chuyên viên Nội dung Video Tiếng Anh
Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 6.5 - 9 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 50 Trợ giảng Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 50 Hình thức: Internship,Parttime Lương: 1.5 - 3.5 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
New

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng DOANH NGHIỆP)

Langmaster tuyển: 01 Trợ lý Tổng Giám đốc mảng Doanh nghiệp
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 10 - 18 triệu/tháng
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (DESIGNER)

Langmaster tuyển: 01 Nhân viên Thiết kế Đồ họa (Designer)
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7-10 triệu
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Langmaster tuyển: 10 Nhân viên Kinh doanh
Số lượng: 15 Hình thức: Fulltime Lương: 5-12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin