Hành chính

New

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Langmaster tuyển: 01 Chuyên viên Hành chính Tổng hợp
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 5 - 6 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + 1 số phụ phí
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

NHÂN VIÊN KHO QUỸ/VẬN HÀNH

Langmaster tuyển 01 Chuyên viên Vận hành Đơn hàng
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 8 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

NHÂN VIÊN GIÁO VỤ

Langmaster tuyển: 01 Nhân viên Giáo vụ
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 5triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Đại Cồ Việt - Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển 01 Trợ lý Phó Tổng Giám đốc (mảng HR)
Lọc thông tin