Giảng viên/Trợ giảng

New

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 20 Giảng viên Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 20 Hình thức: Parttime Lương: 8 - 25 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội
New

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 30 Trợ giảng Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 30 Hình thức: Internship,Parttime Lương: 1.5 - 3.5 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội

BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển 02 Biên dịch viên Tiếng Anh
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7 - 10 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin