Giảng viên/Trợ giảng

New

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 10 Giảng viên Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 10 Hình thức: Parttime Lương: 8 - 25 triệu/tháng
Địa điểm: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đại Nghĩa
Hot

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 20 Trợ giảng Tiếng Anh Giao tiếp
Số lượng: 20 Hình thức: Parttime Lương: 2-3 triệu/tháng
Địa điểm: Hà Nội
Số lương: 40 Hình thức: Internship,Fulltime
Lương: Theo năng lực
Địa điểm: Hồ Tùng Mậu, 76 Trần Đại Nghĩa, 140 Nguyễn Lương Bằng
Langmaster tuyển: 40 CTV Kinh doanh
Lọc thông tin