Marketing

New

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG VIDEO TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Nội dung Video Tiếng Anh
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPI
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN MARKETING

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Marketing
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng không
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO (VIDEO EDITOR)

Langmaster tuyển 03 Video Editor (full-time)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN FACEBOOK ADS

Langmaster tuyển 02 Nhân viên Facebook Ads
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 10 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG MARKETING

Langmaster tuyển 02 Chuyên viên Nội dung Marketing
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 6.5 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPI
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Langmaster tuyển 03 Video Editor (full-time)
Lọc thông tin