Marketing

New

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG VIDEO TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Nội dung Video Tiếng Anh
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 6.5 - 9 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (DESIGNER)

Langmaster tuyển: 01 Nhân viên Thiết kế Đồ họa (Designer)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 12 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPI
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG PAGE TIẾNG ANH

Langmaster tuyển: 05 Chuyên viên Nội dung Page Tiếng Anh
Số lượng: 5 Hình thức: Fulltime Lương: 6.5 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPI
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

NHÂN VIÊN COPYWRITER

Langmaster tuyển: 02 Chuyên viên Nội dung Page
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng không
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

Langmaster tuyển 02 Biên dịch viên Tiếng Anh
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7 - 10 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (mảng Marketing HBR)

Langmaster tuyển: 01 Trợ lý TGĐ (mảng Marketing HBR) Link tham khảo: hbr.edu.vn
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 9 - 12 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 10 Hình thức: Fulltime
Lương: 6 -13 triệu/tháng
Địa điểm: Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Đống Đa,Hà Nội
Langmaster tuyển: 10 Tư vấn Văn phòng/Tư vấn Tuyển sinh
Lọc thông tin