Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  1 người
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 31/07/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
30/06/2021 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/10/2021 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay