Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 20/07/2022 Ứng tuyển ngay