Langmaster, trải thảm đỏ, đón nhân tài !
Danh mục việc làm
Nhận thông tin mới nhất về việc làm
tại Langmaster, click ngay !

CƠ HỘI LÀM VIỆC HẤP DẪN CHO BẠN

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  1 người
17,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ
17,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 30/09/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  5 người
30/06/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 30/09/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  4 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 30/09/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/07/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
14,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ 30/09/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
31/10/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  5 người
90,000 VNĐ - 160,000 VNĐ
90,000 VNĐ - 160,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ 30/09/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 04/10/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 30/09/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  10 người
9,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 31/05/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Tại sao nên chọn
Langmaster
Tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí
Có lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia các khóa học về chuyên môn, kỹ năng liên tục.
Môi trường làm việc trẻ, năng động
GIA NHẬP ĐỘI NGŨ Langmaster
NGAY HÔM NAY !
Ứng tuyển ngay