Ứng tuyển vị trí: THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG - FULL TIME

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG - FULL TIME 6,000,000 VNĐ

1. Tuyển dụng (80%)

  • Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.
  • Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết;
  • Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.
  • Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.
  • Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

2. Công tác hỗ trợ tuyển dụng (20%)

  • Hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, hợp đồng;
  • Quản lý data, dữ liệu ứng viên 
  • Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định 
  • Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

3. Thời gian làm việc: 

  • Thứ 2 đến sáng Thứ 7: Sáng: 8h30 - 12h00; Chiều: 13h30 – 17h30

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*