Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
12.000.000vnđ – 15.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
11.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
8.000.000vnđ – 10.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Parttime 60 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
6.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
10.000.000vnđ – 12.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
12.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 10 người
7.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
1 2

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers