Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
7.000.000vnđ - 10.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Parttime 5 người
2.500.000vnđ - 5.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
6.000.000vnđ – 8.000.000vnđ 30/04/2020 Ứng tuyển ngay
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
18.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
10.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
Cạnh tranh 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
1 2

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers