Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH 14,000,000 VNĐ

Trách nhiệm chính (70%): 

  • Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự (Fulltime+CTV).
  • Chịu trách nhiệm về doanh số của đội nhóm trước Giám đốc Kinh doanh.
  • Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Data ấm, lạnh) và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
  • Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng.

Các công việc liên quan (30%): 

  • Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.
  • Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*