Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (THU NHẬP 18 - 20 TRIỆU/THÁNG)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (THU NHẬP 18 - 20 TRIỆU/THÁNG) 14,000,000 VNĐ

Trách nhiệm chính (70%): 

  • Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự 
  • Chịu trách nhiệm về doanh số của đội nhóm theo mục tiêu kinh doanh
  • Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Data ấm, lạnh) và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
  • Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng
  • Phối hợp liên kết với các trường đại học nhằm tạo độ phủ thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Các công việc liên quan (30%): 

  • Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.
  • Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*