Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR 12,000,000 VNĐ

Quay dựng:

- Biên tập video, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video trên kênh Tiktok/FB/Youtube. 

- Tìm hiểu về sản phẩm, thương hiệu của Langmaster để làm nội dung chính xác và sáng tạo.

- Nghiên cứu trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán của nền tảng.

- Phối hợp cùng team Content để hỗ trợ quay và dựng đúng nội dung một cách sáng tạo.

- Lên ý tưởng & triển khai quay - dựng video Youtube theo yêu cầu của công ty.

- Thực hiện công việc đã được Trưởng bộ phận phân công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*