Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MẢNG ONLINE)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MẢNG ONLINE) 10,000,000 VNĐ

Giám sát và đánh giá chất lượng giảng dạy và tạo trải nghiệm của giảng viên

- Giám sát và đánh giá chất lượng giảng dạy và tạo trải nghiệm của giảng viên thông qua Cổng đào tạo và các phản hồi của học viên;

- Báo cáo và đề xuất giải pháp để cải thiện chất lượng tạo trải nghiệm của giảng viên.

Quản lý chất lượng vận hành lớp học

- Giám sát việc triển khai vận hành lớp học của giảng viên đúng với quy trình, quy định;

- Báo cáo chất lượng vận hành lớp học hàng ngày.

Khảo sát trải nghiệm khách hàng    

- Khảo sát khách hàng về chất lượng giảng dạy, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia khóa học;

- Đo lường và báo cáo khoảng cách kỳ vọng khách hàng dựa trên số liệu để biết được những điểm chạm nào cần phải cải tiến.

Hỗ trợ, hướng dẫn học viên các thủ tục và xử lý than phiền

- Hoàn thành thủ tục tiếp nhận và chào đón học viên;

- Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của học viên;

- Tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính: bảo lưu, chuyển phí....;

- Xử lý than phiền của khách hàng.

Xếp lớp trực tuyến: Lựa chọn giảng viên phù hợp với yêu cầu của học viên

Các công việc khác được giao    

- Báo cáo công việc theo yêu cầu cấp trên;

- Hỗ trợ, phối hợp xử lý các công việc của Ban (khi cần);

- Các công việc khác do cấp trên giao.