Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL (PHỤ TRÁCH FANPAGE)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL (PHỤ TRÁCH FANPAGE) 12,000,000 VNĐ

- Lên kế hoạch, trực tiếp sản xuất nội dung và hình ảnh, chia sẻ thông tin hữu ích về: kiến thức tiếng Anh, kinh nghiệm học tiếng Anh, tin tức giáo dục, đời sống sinh viên/người đi làm,...

- Bắt trend, sáng tạo kịch bản, sản xuất bài đăng cho các fanpage của công ty: Tiếng Anh giao tiếp Langmaster và 30 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày

- Cập nhật thông tin hữu ích đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Anh nói chung và khách hàng mục tiêu nói riêng.

- Quản lý group facebook của công ty.

- Hỗ trợ các đội nhóm, phòng ban khác

- Chăm kênh, theo dõi hiệu quả bài đăng theo kế hoạch.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định của đội nhóm và quản lý trực tiếp định kì và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*