Ứng tuyển vị trí: CONTENT LIVESTREAM TIẾNG ANH TRẺ EM

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CONTENT LIVESTREAM TIẾNG ANH TRẺ EM 12,000,000 VNĐ

– Lên kịch bản livestream cho đối tượng học tiếng Anh trẻ em từ 4 đến 11 tuổi

– Lập kế hoạch hàng tuần/hàng tháng để xây dựng & phát triển nội dung livestream trên Fanpage 

– Đảm bảo KPIs 2 kịch bản livestream/ tuần

– Thống kê, đo lường và báo cáo hiệu quả công việc thực hiện định kì.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*