Ứng tuyển vị trí: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH OFFLINE CHO TRẺ EM

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH OFFLINE CHO TRẺ EM 8,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Thời gian làm việc được đăng ký linh hoạt: từ 9h00 – 11h00 và 14h00 – 22h00

- Thời lượng 1 lớp học: 45 - 60p/buổi, từ 2 - 3 buổi/tuần. Dạy tối thiểu 6h/tuần (Theo từng học viên đến cuối chặng từ 40 - 48 buổi).

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trực tuyến 1 kèm 1-6 cho trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 13.

- Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hóa chương trình học phù hợp với học viên.

- Chăm sóc khách hàng là trẻ em và tương tác với phụ huynh trong suốt quá trình học tập.

Báo cáo:

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*