Ứng tuyển vị trí: CTV Telemarketing

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV Telemarketing 3,000,000 VNĐ

Công việc chính:

 - Thực hiện gọi điện theo danh sách khách hàng được phân công với kịch bản đã được duyệt trước

- Thực hiện giới thiệu thông tin các sản phẩm của trung tâm, mời khách hàng tham gia các sự kiện trải nghiệm do công ty tổ chức.

- Nhập thông tin khách hàng tiềm năng lên hệ thống đã có sẵn

- Không yêu cầu chốt đơn, bán hàng; không có áp lực doanh số.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*