Ứng tuyển vị trí: CTV ĐI BACKLINKS SEO WEBSITE (ONLINE/OFFLINE)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV ĐI BACKLINKS SEO WEBSITE (ONLINE/OFFLINE) 5,000,000 VNĐ

Công việc chính:

1. Tìm nguồn ref domain mới

  • Tìm nguồn domain mới liên quan đến giáo dục, xã hội..vvv

2. Đi backlink theo yêu cầu

  • Hàng ngày sẽ vào file công việc nhận những bài viết cần đẩy backlink
  • Tự soạn thảo nội dung để đẩy
  • Check index của backlink đấy

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*