Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM MARKETING PHỤ TRÁCH THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM MARKETING PHỤ TRÁCH THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER 15,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Hỗ trợ team xây kênh & phát triển kênh TikTok Tuyển dụng Langmaster

- Định hướng phát triển, check duyệt nội dung do nhân sự sản xuất trên kênh Fanpage: Tuyển dụng Langmaster & Langmaster Career

- Phối hợp với team Website Langmaster để triển khai các công việc nhằm tối ưu website Langmaster Careers

- Phối hợp với các team khác trong team MKT Langmaster (team Convert, team Viral, team Website) để triển khai các hoạt động MKT chung liên quan đến thương hiệu Langmaster

- Phối hợp với team Nhân sự để tối ưu hiệu quả công việc

- Tuyển dụng, đào tạo, gắn kết nhân sự team EB (Quy mô team hiện tại: 1 CV Content Tiktok, 1 CV Content Fanpage; dự kiến tuyển thêm: 1 CTV Content Fanpage, 1 Video Editor)

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*