Ứng tuyển vị trí: CTV CONTENT VIRAL FANPAGE - MẢNG THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV CONTENT VIRAL FANPAGE - MẢNG THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER 5,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Sản xuất nội dung (post ảnh và post video) trên kênh Fanpage Langmaster Career & Tuyển dụng Langmaster theo kế hoạch

- Theo dõi, báo cáo chỉ số & tối ưu nội dung 

- Hỗ trợ sản xuất nội dung trên kênh TikTok Tuyển dụng (nếu cần)

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*