Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM LÂP TRÌNH PHP THU NHẬP UP TO 30 TRIỆU

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM LÂP TRÌNH PHP THU NHẬP UP TO 30 TRIỆU 30,000,000 VNĐ

- Tham gia vào toàn bộ chu kỳ phát triển sản phẩm phần mềm, thiết kế website

- Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải

- Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật

- Quản lý đội nhóm

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*