Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG PHÒNG PERFORMANCE MARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG PHÒNG PERFORMANCE MARKETING 30,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Dựa trên các mục tiêu doanh số & tối ưu chi phí trên doanh thu để lên kế hoạch truyền thông đa kênh theo Qúy, theo tháng.

- Quản trị hiệu quả các chiến dịch truyền thông đa kênh cho các khóa học.

- Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.

- Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi.

- Quản lý đội ngũ Digital Marketing trong việc xây dựng kế hoạch, theo dõi chỉ số và tối ưu performance.

- Quản lý đội ngũ Content Marketing, Visual trong việc tối ưu hình ảnh truyền thông.

- Quản lý và tối ưu việc sử dụng các công cụ Digital Marketing cũng như các công cụ/dịch vụ/tools thuê ngoài.

- Kết hợp với các phòng ban để theo sát và báo cáo, cập nhật tiến độ công việc, kết quả thực hiện.

- Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án.

- Quản lý nhân sự thuộc nhóm quản lý.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác: 

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*