Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN RnD (IVYGO)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN RnD (IVYGO) 12,000,000 VNĐ

Mô tả công việc

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Tiếng Anh tự học

- Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

- Nghiên cứu về tiếng Anh và các phương pháp học tiếng Anh

- Phối hợp với đội nhóm để đưa ra các định hướng chương trình học, làm kế hoạch sản xuất các nội dung tài liệu để phục vụ việc tự học tiếng Anh

- Lập kế hoạch, điều phối sản xuất các bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá

- Giám sát quy trình sản xuất nội dung học liệu như: viết kịch bản, sửa kịch bản, thu âm, chỉnh sửa âm thanh, làm việc với giáo viên bản xứ, xây dựng quy chuẩn video, sửa và hoàn thiện video.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.