Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D) 19,000,000 VNĐ

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm:

- Nghiên cứu thị trường về tiếng Anh.

- Viết sách, biên soạn giáo trình, tư liệu giảng dạy (slide, video, hình ảnh).

- Lập lesson plan cho các khóa học.

- Đề xuất ý tưởng đổi mới và phát triển phương pháp giảng dạy.

- Thực hiện các công việc liên quan đến biên dịch các tài liệu được mua bản quyền nước ngoài.

- Triển khai xây dựng các khóa học online (khóa học Tiếng Anh, khóa học Quản trị Doanh nghiệp...).

Dạy học:

- Nhận 1-2 lớp dạy ở trung tâm để có trải nghiệm thực tế về sản phẩm.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*