Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR (ANIMATION)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR (ANIMATION) 14,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Làm chuyển động, hình ảnh và hiệu ứng nhân vật, bối cảnh

- Dựng video 2D dựa trên kịch bản và nguyên liệu có sẵn

- Đảm nhiệm các quy trình để cho ra Layout cuối cùng phù hợp với brief

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*