Ứng tuyển vị trí: CTV ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC LANGMASTER

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC LANGMASTER 5,000,000 VNĐ

* Điều phối, vận hành:

Điều phối giảng viên, trợ giảng, tester:

- Điều phối giảng viên, trợ giảng cho các lớp mới mở, các lớp quay trở lại học sau bảo lưu, các lớp thay đổi giảng viên/trợ giảng ….

- Điều phối tester cho các ca kiểm tra đầu vào.

- Điều phối giảng viên cho các lớp học demo.

- Hỗ trợ giảng viên, tester khi cần.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.