Ứng tuyển vị trí: TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP LANGMASTER OFFLINE

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP LANGMASTER OFFLINE 160,000 VNĐ

1. Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập trên lớp và tại nhà

- Tổ chức và điều phối hoạt động thực hành nhóm

- Giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình thực hành trên lớp và tại nhà

- Đốc thúc và giám sát việc làm bài tập về nhà của học viên

- Check bài tập về nhà và cập nhật đầy đủ lên file quản lý

- Chủ động quan tâm, ghi lại các vấn đề của học viên trong buổi học và báo cáo với Giảng viên

- Hỗ trợ học viên trong việc làm dự án học tập

- Mindset, truyền động lực cho học viên

2. Chuẩn bị cho buổi học, tổ chức hoạt động đầu giờ

- Điểm danh học viên trên cổng đào tạo

- Kiểm tra tình hình đi học của học viên

- Hỗ trợ in phiếu bài tập, chuẩn bị giấy, đạo cụ học nếu có theo yêu cầu của giảng viên

- Đến sớm 10-15 phút để mở cửa, bật đèn, kiểm tra các thiết bị học tập, vệ sinh lớp học

- Tổ chức các hoạt động đầu giờ bao gồm: ôn bài, game warm-up, chia sẻ

3. Thực hiện các hoạt động bổ trợ như:

- Tổ chức các buổi săn Tây và hoạt động ngoại khóa cho lớp - đi chơi, đi cafe Tây, đi triển lãm, du lịch (2-3 tuần 1 lần)

- Đốc thúc và kèm học viên đi câu lạc bộ (khi CLB hoạt động)

- Khuyến khích, đốc thúc học viên đến các chương trình hội thảo, cuộc thi và khoá học khác của Langmaster nói riêng và HBR Holdings nói chung

Báo cáo định kỳ:

- Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc