Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (MẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (MẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM) 10,000,000 VNĐ

Điều phối, vận hành:

* Điều phối giảng viên, tester:

- Điều phối giảng viên cho các lớp mới mở, các lớp quay trở lại học sau bảo lưu, các lớp thay đổi giảng viên…

- Điều phối tester cho các ca kiểm tra đầu vào.

- Điều phối giảng viên cho các lớp học demo.

- Hỗ trợ giảng viên, tester khi cần.

* Quản lý, giám sát chất lượng vận hành lớp học:

- Quản lý, giám sát, đánh giá việc tuân thủ nội quy giảng dạy của giảng viên, chất lượng giảng viên;

- Đo lường, báo cáo và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, các vấn đề tạo ra trải nghiệm xấu cho học viên và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập;

- Phối hợp với Ban Chuyên môn đề xuất tuyên dương giảng viên xuất sắc trong tuần/tháng.

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến vận hành và đề xuất phương án cải tiến.

- Khảo sát giảng viên về trải nghiệm khi làm việc tại BingGo Leaders theo tháng/quý.

- Phối hợp với Ban Chuyên môn đánh giá chất lượng giảng viên và xử lý các vấn đề liên quan đến chuyên môn.

* Phụ trách thủ tục hành chính:

- Quản lý, cập nhật và lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến giảng viên, lớp học.

- Quản lý và điều phối sách, flashcard BingGo Leaders.

- Thực hiện các giấy tờ, thủ tục thanh toán.

- Quản lý và điều phối các tài khoản zoom bản quyền.

* Phụ trách chấm công:

- Phụ trách chấm công hàng tháng cho giảng viên, tester (các lớp học chính thức, các lớp demo, các ca kiểm tra đầu vào).

 

Trải nghiệm khách hàng:

* Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến học viên:

- Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm, giảng viên xử lý các vấn đề liên quan đến học viên.

- Khảo sát học viên khi cần.

- Tham gia đóng góp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*