Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN ONLINE

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN ONLINE 25,000,000 VNĐ

Biên soạn chương trình đào tạo giảng viên đầu vào và đào tạo xuyên suốt năm:

- Nghiên cứu và biên soạn chương trình đào tạo đầu vào.

- Khảo sát và thiết kế chương trình đào tạo cả năm giải quyết nỗi đau/ vấn đề của giảng viên online/ tester/ coach online khi giảng dạy khóa tiếng Anh giao tiếp trực tuyến.

- Kiếm soát nội dung toàn bộ chương trình đào tạo.

- Định hướng và đào tạo đội ngũ chuyên viên.

- Quản lý, giám sát và cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

 

Tuyển dụng, đào tạo, định hướng và chia sẻ:

- Đào tạo giảng viên đầu vào và xuyên suốt năm với module phù hợp.

- Phân bổ chuyên viên và TOT đào tạo module phù hợp.

- Tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo TOT.

- Định hướng và thiết kế nội dung chia sẻ kỹ năng sư phạm hàng tuần trong group Facebook giảng viên.

- Tổ chức chương trình liên kết giảng viên trong năm.

 

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.