Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 17,000,000 VNĐ

Thiết kế chương trình đào tạo giảng viên đầu vào & đào tạo xuyên suốt năm. 

- Tham gia Nghiên cứu & biên soạn chương trình đào tạo đầu vào.

- Khảo sát & Thiết kế chương trình đào tạo cả năm giải quyết nỗi đau / vấn đề của giảng viên online / tester / coach online  khi giảng dạy khoá Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến.

- Khảo sát & kaizen chất lượng chương trình đào tạo.

 

Tuyển dụng, Đào tạo, định hướng & chia sẻ

- Đào tạo giảng viên đầu vào và xuyên suốt năm với module phù hợp.

- Tìm kiếm, tuyển dụng & đào tạo TOT.

- Viết bài chia sẻ kỹ năng sư phạm hàng tuần trong group facebook giảng viên.

- Tham gia tổ chức chương trình Bonding Giảng viên trong năm.

 

Báo cáo: Báo cáo chất lượng giảng viên sau training đầu vào và module đào tạo xuyên suốt năm.  

 

Các công việc khác:

- Tham gia các trương trình đào tạo, hoạt động chung của cơ sở và công ty.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.