Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG (KHỐI GIẢNG VIÊN)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG (KHỐI GIẢNG VIÊN) 25,000,000 VNĐ

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho khối giảng viên toàn tập đoàn.

- Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng khối giảng viên hàng năm.

- Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực. 

- Xây dựng, đào tạo và quản lý phòng Thu hút nhân tài (quy mô 6-8 nhân viên).

- Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nguồn tuyển dụng dài hạn như trường đại học, CLB sinh viên…

- Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp.

- Báo cáo trực tiếp: Tổng Giám đốc.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*