Ứng tuyển vị trí: CTV KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO HỌC VIÊN

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO HỌC VIÊN 6,000,000 VNĐ

Nhận diện và thấu hiểu năng lực ngôn ngữ Anh của học viên

- Kiểm tra năng lực tiếng Anh cho học viên đăng ký khoá học TAGT 1-1 / 1-4 / 1-6 / 1-8: Phát âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng tiếng Nghe - Nói.

- Đánh giá đúng trình độ tiếng Anh (Kỹ năng Nói) theo khung tiêu chuẩn Châu Âu dựa vào các tiêu chí có sẵn.

- Kiểm tra và tư vấn trình độ cho học viên sau test chịu trách nhiệm cho kết quả kiểm tra và phân loại trình độ học sinh của mình.

 

Lưu trữ dữ liệu & báo cáo

Điền đầy đủ các nhận xét theo form mẫu và gửi lại kết quả không quá 20 phút sau khi hoàn thành phần kiểm tra và tư vấn cho học sinh.

- Lập báo cáo data học viên kiểm tra đầu vào theo ngày, tuần và tháng.

 

Các công việc khác:

- Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động chung của cơ sở và công ty.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*