Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 18,000,000 VNĐ

Quản trị công tác giám sát chất lượng giảng viên

- Giám sát chất lượng lớp học dựa trên video giảng dạy, feedback từ Ban vận hành, P. Kinh doanh và học viên.

- Liên kết chặt chẽ & cập nhật thông tin lớp học từ Ban Vận Hành

- Giám sát, nhận định và xử lý toàn bộ vấn đề xảy ra trong suốt quá trình vận hành lớp học (học viên, giảng viên, giáo trình.. )

- Phân loại chất lượng giảng viên.

Tuyển dụng & Đào tạo

- Phân tích feedback từ giảng viên / học viên / Ban vận hành / P. Kinh doanh để yêu cầu TN. Đào tạo kaizen và thiết kế module đào tạo phù hợp.  

- Tuyển dụng - đào tạo đội nhóm Core Team.

Báo cáo

- Báo cáo chỉ số phân loại giảng viên & định hướng phương pháp xử lý phù hợp cùng TN / TP Đào tạo. 

Các công việc khác:

- Tham gia các trương trình đào tạo, hoạt động chung của cơ sở và công ty.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*