Ứng tuyển vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG 15,000,000 VNĐ

Kế toán thuế:

- Kiểm tra, hạch toán, đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo đúng chuẩn mực của Bộ tài chính và sắp xếp, lưu trữ khoa học

- Tham gia phục vụ quyết toán thuế cùng trưởng phòng.

Báo cáo định kỳ:

-  Định kỳ làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng quy định của luật thuế.

Công việc khác:

-  Cập nhật kịp thời các thông tư, chính sách về thuế, kế toán…có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*