Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH KĨ THUẬT

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH KĨ THUẬT 0 VNĐ

Các công việc chính: 

- Tìm kiếm, setup cơ sở khi có yêu cầu của tổng giám đốc.

- Làm thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê/thanh toán tiền nhà, chi phí phát sinh, Internet,...

- Sửa chữa, mua mới, thay thế cơ sở vật chất.

- Xử lý thủ tục liên quan đến giấy phép, mặt bằng với cơ quan nhà nước.

Ngoài ra:

- Hỗ trợ đội nhóm trong những trường hợp cần thiết.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

 

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*