Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 5 người
Tới 10.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Parttime 4 người
4.000.000vnđ-6.000.000vnđ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
14.000.000vnđ - 17.000.000vnđ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 31/03/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
20.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers