Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 5 người
2.500.000vnđ - 5.000.000vnđ 01/12/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 10 người
7.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 29/12/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
6.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 28/02/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15.000.000 - 20.000.000vnđ 31/10/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
Cạnh tranh 30/09/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime,Parttime 10 người
6.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 31/12/2020 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers