Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 20 người
2.500.000vnđ - 5.000.000vnđ 31/07/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15.000.000 - 20.000.000vnđ 31/07/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 20 người
7.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 31/07/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 10 người
6.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 31/07/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime,Parttime 5 người
6.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 31/07/2020 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers