Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 5 người
8.000.000vnđ – 15.000.000vnđ 31/10/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Parttime 5 người
3.000.000vnđ - 5.000.000vnđ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Internship,Fulltime 10 người
9.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
8.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
10.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 30/04/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
Thỏa thuận 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
15.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG Langmaster

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers