Langmaster, trải thảm đỏ, đón nhân tài !
Danh mục việc làm
Marketing

Marketing

(8 vị trí đang tuyển)
Nhân sự

Nhân sự

(3 vị trí đang tuyển)
Kinh doanh

Kinh doanh

(1 vị trí đang tuyển)
Lập trình - IT

Lập trình - IT

(1 vị trí đang tuyển)
Giảng viên, trợ giảng

Giảng viên, trợ giảng

(7 vị trí đang tuyển)
Nhận thông tin mới nhất về việc làm
tại Langgo, click ngay !

CƠ HỘI LÀM VIỆC HẤP DẪN CHO BẠN

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  2 người
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/10/2021 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 30/04/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 07/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
9,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
9,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
90,000 VNĐ - 160,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Tại sao nên chọn
Langgo
Tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí
Có lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia các khóa học về chuyên môn, kỹ năng liên tục.
Môi trường làm việc trẻ, năng động
GIA NHẬP ĐỘI NGŨ Langgo
NGAY HÔM NAY !
Ứng tuyển ngay