[CẬP NHẬT] HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT
Nội dung [Hiện]

Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm bắt buộc nhằm hỗ trợ người lao động khi thất nghiệp. Vậy điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì? Cách tính bảo hiểm thất nghiệp ra sao? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Theo khoản 4, Điều 3, Luật Việc làm 2013: “Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

Nghĩa là bảo hiểm thất nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ người lao động trong thời kỳ khó khăn về kinh tế, từ đó giúp ổn định thị trường lao động, đảm bảo về an ninh xã hội.

Xem thêm: CÁC LOẠI BẢO HIỂM KHI ĐI LÀM NÀO CẦN ĐÓNG?

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

2. Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2023

2.1 Công thức tính bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Điều 50, Luật việc làm 2013 và điều 8, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cách tính bảo hiểm xã hội được xác định dựa trên các yếu tố: 

 • Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng trước khi thất nghiệp.
 • Thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính bằng cách trừ thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp khỏi tổng thời gian đóng BHTN.
 • Mức lương tháng đóng BHTN: Đối với doanh nghiệp tư nhân, dựa trên mức lương tối thiểu vùng, đối với doanh nghiệp Nhà nước, dựa trên mức lương cơ sở.

Từ đó, bảo hiểm thất nghiệp được tính bằng công thức: 

Mức hưởng hàng tháng = 60% mức bình quân tiền lương 1 tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trong đó:

 • Mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động được tính dựa trên mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng. Đối với người lao động hưởng lương theo quy định của nhà nước, trợ cấp không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở.
 • Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đóng từ 12 tháng đến 36 tháng, người lao động hưởng 3 tháng trợ cấp. Mỗi 12 tháng đóng thêm, họ được thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng thời gian tối đa không vượt quá 12 tháng.

Ví dụ 1: Ông A làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 15 tháng với mức lương trung bình 6 tháng cuối cùng là 12.000.000 VNĐ/tháng. Vậy trợ cấp thất nghiệp của ông A sẽ được tính như sau:

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa = Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 * 5 = 1.490.000 VNĐ * 5 = 7.450.000 VNĐ
 • Trợ cấp thất nghiệp = Mức lương trung bình * 60% = 12.000.000 * 60% = 7.200.000 VNĐ

Ví dụ 2: Bà Hoa đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong suốt 62 tháng và mức lương trung bình 6 tháng cuối cùng là 7.000.000 VNĐ/tháng. Vậy trợ cấp thất nghiệp của Bà Hoa sẽ được tính như sau:

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa = Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 * 5 = 1.490.000 VNĐ * 5 = 7.450.000 VNĐ
 • Trợ cấp thất nghiệp = Mức lương trung bình * 60% = 7.000.000 * 60% = 4.200.000 VNĐ

Dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, bà Hoa được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp như sau:

 • Trong 36 tháng đầu: Bà Hoa sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp 
 • Trong 23 tháng tiếp theo: Bà Hoa sẽ được hưởng thêm 2 tháng (vì cộng thêm từ 36 tháng đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp, tổng cộng là 5 tháng).
 • 2 tháng còn lại sẽ được cộng dồn cho những lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

Công thức tính bảo hiểm thất nghiệp

2.2 Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp online năm 2023

Ngoài công thức tính bảo hiểm thất nghiệp ở trên thì bạn có thể sử dụng các công cụ, tiện ích để tính toán mức hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể như: 

Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp online năm 2023

2.3 Cách tính mức hỗ trợ học nghề

Dựa theo Điều 3 Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề, cụ thể:

 • Đối với khoá đào tạo 0 - 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.
 • Đối với khoá đào tạo trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

2.4 Cách tính mức hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm

Theo Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cách tính mức hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm như sau:

 • Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.
 • Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định thì phần vượt quá mức hỗ trợ sẽ do người sử dụng lao động tự chi trả.

Xem thêm: 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẬC LƯƠNG ĐẠI HỌC VÀ CÁCH TÍNH BẬC LƯƠNG MỚI NHẤT

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC LƯƠNG BAO NHIÊU PHẢI ĐÓNG THUẾ

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

3.1 Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những đối tượng được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

  • Người có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không có thời hạn cố định.
  • Người có hợp đồng lao động có thời hạn xác định.
  • Người làm hợp đồng lao động thời vụ hoặc công việc cố định với thời gian làm việc từ 3 đến dưới 13 tháng.

Trong trường hợp một người ký kết nhiều hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được xác định dựa trên hợp đồng mà họ ký kết sớm nhất và đã tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

 Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

3.2 Chi tiết điều kiện nhận các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2023

3.2.1 Trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49 của Luật việc làm 2013, người lao động sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp: Chấm dứt hợp đồng lao động trái với pháp luật hoặc có chính sách hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp: Từ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn. Hoặc từ 12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ hoặc công việc có thời gian làm việc từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp như đi học trên 12 tháng, tham gia nghĩa vụ công an hoặc quân sự, bị tạm giam, đi xuất khẩu lao động, chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện hoặc giáo dục bắt buộc, hoặc đã qua đời.

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp

3.2.2 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Theo Điều 54 của Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị chấm dứt hợp đồng lao động chỉ cần có nhu cầu tìm kiếm việc làm, chắc chắn sẽ được hỗ trợ và giới thiệu việc làm từ các trung tâm giới thiệu việc làm. Điều này giúp người lao động có cơ hội nhanh chóng tìm được công việc mới và tiếp tục sự nghiệp làm việc của mình.

3.2.3 Hỗ trợ Học nghề

Theo Điều 55 của Luật Việc làm 2013, người lao động được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với luật, đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ít nhất 9 tháng trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng hoặc hợp đồng lao động.
 • Đã hoàn tất nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn từ 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.
 • Chưa tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ khi nộp hồ sơ tại trung tâm việc làm. Trường hợp ngoại lệ bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ công, nghĩa vụ quân sự, tạm giam và các trường hợp khác được quy định.

Điều kiện nhận hỗ trợ Học nghề

3.2.4 Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng để duy trì việc làm

Để được hưởng quyền lợi hỗ trợ lao động, người sử dụng lao động cần phải đáp ứng các điều kiện sau theo Điều 47 của Luật Việc làm 2013, bao gồm:

 • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời gian liên tục, ít nhất 12 tháng cho đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.
 • Gặp khó khăn kinh tế do suy giảm hoặc phải thay đổi cơ cấu hoạt động, công nghệ.
 • Không đủ tài chính để đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng của người lao động.
 • Đã có phương án đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng và duy trì việc làm, được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

3.3 Thời gian tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013, thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính dựa trên số tháng đóng. Theo đó, đóng đủ 12 đến 36 tháng sẽ nhận được 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp.

Thời gian đóng BHTN 

Số tháng hưởng BHTN

Dưới 12 tháng

Không được hưởng

Từ 12 đến 36 tháng

Được hưởng 3 tháng BHTN

Trên 36 tháng

Tính theo công thức: Thời gian đóng BHTN chưa hưởng/12

Xem thêm: 

CÁCH DEAL LƯƠNG KHI PHỎNG VẤN KHÉO LÉO, HIỆU QUẢ

TÌM HIỂU TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH TÍNH LƯƠNG NET VÀ GROSS

4. Quá trình nhận bảo hiểm thất nghiệp chi tiết

4.1 Hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: 

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
 • Đính kèm bản chính hoặc bản sao chứng thực của các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm: Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc hoàn thành công việc; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;  Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cần cung cấp bản chính hoặc bản sao chứng thực của hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

 • Cung cấp bản chính sổ bảo hiểm xã hội: Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đề nghị. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thời hạn là 30 ngày.

Hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp

4.2 Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thất nghiệp, người lao động thực hiện theo các thủ tục dưới đây:

 • Bước 1: Gửi hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm: Trong 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động có thể gửi hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm qua các cách sau: gửi trực tiếp, gửi bưu điện, hoặc online qua cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Bước 2: Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong 15 ngày sau khi nộp hồ sơ, bạn cần đến trung tâm bảo hiểm thất nghiệp để xác nhận giải quyết hồ sơ. Và trong 20 ngày, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp và cung cấp sổ BHXH.
 • Bước 3: Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp: Trong vòng 5 ngày sau khi có quyết định duyệt, cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cùng với thẻ BHYT. Hàng tháng, bạn sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày kể từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó.
 • Bước 4: Thông báo tìm kiếm việc làm: Mỗi tháng, bạn phải thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm tới trung tâm dịch vụ việc làm.

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

4.3 Làm bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Dựa theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, sau 3 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động chưa tìm được việc làm và muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương mà họ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. 

Nếu không nộp hồ sơ trong thời gian này, quyền nhận trợ cấp sẽ bị hủy và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHTN) vẫn được bảo lưu.

4.4 Cách nhận bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, Chương IV, Điều 9 về Tổ chức chi trả BHTN, người lao động có lựa chọn nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp thông qua các phương thức sau:

 • Nhận tiền mặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương.
 • Nhận tiền mặt qua thẻ ngân hàng
 • Nhận tiền qua dịch vụ bưu điện

Hiện nay, phương thức chi trả thông qua thẻ ngân hàng được ưa chuộng bởi giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức.

Phía trên là toàn bộ cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2023 để các bạn tham khảo. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều kiện, thủ tục, cách tính bảo hiểm thất nghiệp nhé!

Bài viết khác

LINKEDIN LÀ GÌ? CÁCH TÌM VIỆC TRÊN LINKEDIN HIỆU QUẢ
LINKEDIN LÀ GÌ? CÁCH TÌM VIỆC TRÊN LINKEDIN HIỆU QUẢ

Linkedin là gì? Tạo hồ sơ tìm việc trên Linkedin như thế nào? Cùng Langmaster tìm câu trả lời trong bài viết dưới nhé!

LANGMASTER TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ONLINE PART-TIME
LANGMASTER TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ONLINE PART-TIME

Để thành công trong quá trình ứng tuyển giáo viên tiếng anh online part-time các ứng viên cần biết một số lưu ý quan trọng. Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

WEBSITE TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH HÀ NỘI MỚI NHẤT, ĐI LÀM NGAY
WEBSITE TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH HÀ NỘI MỚI NHẤT, ĐI LÀM NGAY

Bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm và muốn khám phá những bên tuyển dụng giáo viên tiếng Anh Hà Nội uy tín? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Langmaster nhé!

GIÁ TRỊ CỐT LÕI LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG
GIÁ TRỊ CỐT LÕI LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG

Giá trị cốt lõi là gì? Có vai trò ra sao trong doanh nghiệp? Hãy để Langmaster bật mí cho bạn trong bài viết này nhé!

VĂN HÓA HỌC TẬP LÀ GÌ? TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ?
VĂN HÓA HỌC TẬP LÀ GÌ? TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ?

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

Cơ hội làm việc hấp dẫn cho bạn
TRƯỞNG NHÓM PERFORMANCE MARKETING TRƯỞNG NHÓM PERFORMANCE MARKETING
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO WEBSITE CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SEO WEBSITE
CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN VIÊN LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH CHUYÊN VIÊN LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH
TRỢ LÝ TGĐ (MẢNG KINH DOANH) THU NHẬP UP TO 20 TRIỆU TRỢ LÝ TGĐ (MẢNG KINH DOANH) THU NHẬP UP TO 20 TRIỆU
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TRỰC TUYẾN CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TRỰC TUYẾN
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH GIAO TIẾP FULL TIME THU NHẬP 20M- 30M/THÁNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH GIAO TIẾP FULL TIME THU NHẬP 20M- 30M/THÁNG
CHUYÊN VIÊN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG - FULL TIME THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG - FULL TIME
CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR (ANIMATION) CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR (ANIMATION)
TRƯỞNG PHÒNG PERFORMANCE MARKETING TRƯỞNG PHÒNG PERFORMANCE MARKETING
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG GIÁO DỤC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG GIÁO DỤC
CỘNG TÁC VIÊN TRỰC FANPAGE (REMOTE) CỘNG TÁC VIÊN TRỰC FANPAGE (REMOTE)
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL (PHỤ TRÁCH FANPAGE) CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL (PHỤ TRÁCH FANPAGE)
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (THU NHẬP 18 - 20 TRIỆU/THÁNG) TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (THU NHẬP 18 - 20 TRIỆU/THÁNG)
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D) CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)
CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO
THANH TRA GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THANH TRA GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM BINGGO LEADERS TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM BINGGO LEADERS
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE LỚP 1:1 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE LỚP 1:1
TRƯỞNG NHÓM THU HÚT NHÂN TÀI (KHỐI KINH DOANH) TRƯỞNG NHÓM THU HÚT NHÂN TÀI (KHỐI KINH DOANH)
GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM TRỰC TUYẾN GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM TRỰC TUYẾN
GIA SƯ TIẾNG ANH ONLINE - WORK FORM HOME GIA SƯ TIẾNG ANH ONLINE - WORK FORM HOME
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM (KHU VỰC CẦU GIẤY, BẮC TỪ LIÊM, THANH XUÂN) GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM (KHU VỰC CẦU GIẤY, BẮC TỪ LIÊM, THANH XUÂN)
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU TIẾNG ANH TRẺ EM 15M-20M/THÁNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU TIẾNG ANH TRẺ EM 15M-20M/THÁNG
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC - LANGMASTER CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC - LANGMASTER
Giáo Viên Tiếng Anh Trẻ Em Trực Tuyến Giáo Viên Tiếng Anh Trẻ Em Trực Tuyến
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC - THU NHẬP: 10 - 15 TRIỆU/THÁNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC - THU NHẬP: 10 - 15 TRIỆU/THÁNG
CTV Telemarketing CTV Telemarketing
CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR
TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH - THU NHẬP 18-25 TRIỆU/THÁNG TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH - THU NHẬP 18-25 TRIỆU/THÁNG
CTV CONTENT SEO WEBSITE (ONLINE/OFFLINE) CTV CONTENT SEO WEBSITE (ONLINE/OFFLINE)
CTV CONTENT VIRAL FANPAGE THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER CTV CONTENT VIRAL FANPAGE THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER
CTV NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - R&D (ONLINE/OFFLINE) CTV NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - R&D (ONLINE/OFFLINE)
TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM R&D TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM R&D
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
COORDINATOR FOR LANGMASTER ENGLISH CLUB SHAREZONE COORDINATOR FOR LANGMASTER ENGLISH CLUB SHAREZONE
TRƯỞNG NHÓM MARKETING THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER TRƯỞNG NHÓM MARKETING THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG LANGMASTER
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO TIKTOK CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO TIKTOK
|TOÀN QUỐC | GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN - CA DẠY LINH HOẠT |TOÀN QUỐC | GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN - CA DẠY LINH HOẠT
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH KĨ THUẬT CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH KĨ THUẬT
TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - LANGMASTER TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - LANGMASTER
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (MẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM) CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (MẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM)
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MẢNG ONLINE) CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MẢNG ONLINE)
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁCH (R&D SÁCH) CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁCH (R&D SÁCH)
TRỢ LÝ TGĐ (MẢNG R&D) THU NHẬP UP TO 20 TRIỆU TRỢ LÝ TGĐ (MẢNG R&D) THU NHẬP UP TO 20 TRIỆU
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG FULL TIME THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG FULL TIME
NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN PHP THU NHẬP UP TO 25 TRIỆU NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN PHP THU NHẬP UP TO 25 TRIỆU
CTV ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC LANGMASTER CTV ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC LANGMASTER
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO THU NHẬP UP TO 30 TRIỆU TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO THU NHẬP UP TO 30 TRIỆU
TRỢ GIẢNG OFFLINE ( LANGMASTER TRƯỜNG CHINH HOẶC XUÂN THỦY) TRỢ GIẢNG OFFLINE ( LANGMASTER TRƯỜNG CHINH HOẶC XUÂN THỦY)
TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN ONLINE TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN ONLINE
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG (KHỐI GIẢNG VIÊN) TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG (KHỐI GIẢNG VIÊN)
CTV KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO HỌC VIÊN CTV KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO HỌC VIÊN
CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI
HÀ NỘI || GIÁO VIÊN TIẾNG ANH OFFLINE PART TIME THU NHẬP 10-15M /THÁNG HÀ NỘI || GIÁO VIÊN TIẾNG ANH OFFLINE PART TIME THU NHẬP 10-15M /THÁNG
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG R&D) TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG R&D)
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO THU NHẬP UP TO 12 TRIỆU CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO THU NHẬP UP TO 12 TRIỆU
CHUYÊN VIÊN CONTENT SEO CHUYÊN VIÊN CONTENT SEO
CTV THỊ TRƯỜNG CTV THỊ TRƯỜNG
CTV THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG (ONLINE/OFFLINE) CTV THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG (ONLINE/OFFLINE)
CHUYÊN VIÊN PR BRANDING THU NHẬP UP TO 13 TRIỆU CHUYÊN VIÊN PR BRANDING THU NHẬP UP TO 13 TRIỆU
CONTENT LIVESTREAM TIẾNG ANH TRẺ EM CONTENT LIVESTREAM TIẾNG ANH TRẺ EM
TRƯỞNG NHÓM LÂP TRÌNH PHP THU NHẬP UP TO 30 TRIỆU TRƯỞNG NHÓM LÂP TRÌNH PHP THU NHẬP UP TO 30 TRIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP THU NHẬP UP TO 10 TRIỆU CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP THU NHẬP UP TO 10 TRIỆU
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO - TIẾNG ANH TRẺ EM CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO - TIẾNG ANH TRẺ EM
TRƯỞNG NHÓM MARKETING THU NHẬP UP TO 25 TRIỆU TRƯỞNG NHÓM MARKETING THU NHẬP UP TO 25 TRIỆU
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÚC LỢI TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÚC LỢI
NHÂN VIÊN DIỄN HOẠT 2D - DỰNG ANIMATION 2D NHÂN VIÊN DIỄN HOẠT 2D - DỰNG ANIMATION 2D
NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TESTER) THU NHẬP UP TO 15 TRIỆU NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TESTER) THU NHẬP UP TO 15 TRIỆU
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP THU NHẬP UP TO 12 TRIỆU CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP THU NHẬP UP TO 12 TRIỆU
Bài viết liên quan
TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? LƯƠNG TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH BAO NHIÊU?
TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? LƯƠNG TRỢ GIẢNG TIẾNG A ...

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

TỔNG HỢP 12+ VIỆC LÀM TIẾNG ANH MỨC LƯƠNG HẤP DẪN, HOT NHẤT
TỔNG HỢP 12+ VIỆC LÀM TIẾNG ANH MỨC LƯƠNG HẤP DẪN, ...

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẬC LƯƠNG ĐẠI HỌC VÀ CÁCH TÍNH BẬC LƯƠNG MỚI NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẬC LƯƠNG ĐẠI HỌC VÀ CÁCH TÍNH B ...

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

CÁCH DEAL LƯƠNG KHI PHỎNG VẤN KHÉO LÉO, HIỆU QUẢ
CÁCH DEAL LƯƠNG KHI PHỎNG VẤN KHÉO LÉO, HIỆU QUẢ

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

TÌM HIỂU TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH TÍNH LƯƠNG NET VÀ GROSS
TÌM HIỂU TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH TÍNH LƯƠNG NET VÀ GRO ...

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC LƯƠNG BAO NHIÊU PHẢI ĐÓNG THUẾ
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC LƯƠNG BAO NHIÊU PHẢI ĐÓNG THUẾ

Văn hóa học tập là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*